FORGOT YOUR DETAILS?

Har du ide til programkonsept, dokumentar, TV-serie, film, reality etc, kan du søke om å få godkjent ideen for produksjon hos TILT.MEDIA, og få hjelp til:

  • Idéutvikling og oppstart av prosjekt
  • Prosjektledelse som kan drive ideen fram
  • Finansiering via reklame, sponsorer og støtteordninger
  • Regi, filming, redigering, grafikk mm
  • Markedsføring av sluttprodukt
eller

DIN IDÉ

Send oss din ide og fortell hva du trenger hjelp til, så kan vi kanskje skape noe sammen!

Den beste ideen lager vi sammen!

TOP